Dokumentsystemet

docufindings dokumenthanteringssystem hanterar alla typer av dokument/filer.

Grunden i systemet är dokumentplanen (unik för varje företag/organisation) som avspeglar verksamheten, vilket innebär att det är lätt att registera och söka dokument.

Ett införande av systemet börjar med en kartläggning av vilka dokument som skall hanteras. Med det som grund skapar man enheter, dokumentplan och dokumenttyper i systemet.

Grundsystemet innehåller 12 olika formulär som kan användas för normalt förekommande dokument i organisationer/företag. Systemet kan förutom dokumenthantering användas som ett ärendesystem samt ett registersystem.

Dokument kan vara fristående eller höra samman (ärenden). Dokument kan även tillhöra varandra genom ett sökbegrepp såsom personnummer, kundnummer, bilregistreringsnummer eller dylikt.

Alla dokument som registreras i systemet får automatiskt ett dokument-id.

Systemets sökfunktioner omfattar sökning:
• på dokumentets id-nummer
• på valfri registrerad meta-uppgift såsom rubrik, process, datum, ansvarig, motpart mfl.
• i pdf-filer

Systemet är byggt med högsta möjliga säkerhet och använder Linux funktioner för brandväggar (nftables), kryptering (dm-crypt + LUKS) med mera. Systemet kan installeras antingen bara i det interna LAN:et och/eller som molnlösning, se vidare under rubriken säkerhet. Vid distansarbete kan användare ha alla dokument (som denne har behörighet till) på laptop (krypterad) och/eller genom att organisationen använder sig av molntjänst och tillgången sker via internet. Även i det sistnämnda fallet kan dokumenten göras tillgängliga offline.

Läs mer om:
• basmodulerna
• säkerhet
• licensform
• varumärket
• GNU/Linux
• Debian