Min skiss över området GNU Linux som jag skapat med inspiration från "Att använda Linux och GNU" av Linus Walleij. Dra pekaren över bilden eller klicka här

Översikt