Säkerheten

Filosofin med systemet är att dokument skall hanteras med en hög säkerhetsnivå.

Systemet kan användas på alternativa sätt:

1) Egen server i internt nätverk (LAN) som kör docufindings server- och klientprogram. I driftläge är servern inte ansluten till internet.

2) Egen server ansluten till internet som kör docufindings server- och klientprogram. Om servern finns tillgänglig i kontorets lokaler kan användarna arbeta via LAN:et samt via internet vid distansarbete.

3) Docufindings-servern sköts av tredje part (outsourcing) och nås via molnet. Användarna (PC) kör docufindings klientprogram på sina egna datorer och all data inklusive backup finns hos tredje part.

Alternativ 1-2 innebär att all lagring och övrig hantering sker lokalt i egen regi vilket är enklare, billigare och framförallt säkrare. För alla alternativ gäller att tekniken utnyttjas så att varje arbetsstations hårddisk är krypterad, servern är krypterad och alla enheter som lämnar kontoret är krypterade. Dokument som är extra känsliga krypteras med en för dokumentet unik krypteringsnyckel. Den höga säkerhetsnivån är inget som påverkar användningen av systemet då användaren inte märker annat än att lösenord får anges i förekommande fall, resten sköter systemet.